Hangzhou Aily digidol argraffu technoleg Co., Ltd.
  • sns (3)
  • sns (1)
  • youtube(3)
tudalen_baner

Pam mae print gwely fflat UV ar frig rhestr siopa'r diwydiant

Canfu arolwg barn doeth 2021 o weithwyr proffesiynol print fformat eang fod bron i draean (31%) yn bwriadu buddsoddi mewn argraffwyr gwelyau gwastad sy'n halltu UV yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, gan roi'r dechnoleg ar frig y rhestr o fwriadau prynu.

Tan yn ddiweddar, byddai llawer o fusnesau graffeg yn ystyried bod cost gychwynnol gwely fflat UV yn rhy uchel i'w gyfiawnhau - felly beth sydd wedi newid yn y farchnad i wneud y system hon yn rhif un ar gynifer o restrau siopa?

Fel mewn cymaint o ddiwydiannau, mae cwsmeriaid argraffu arddangos eisiau eu cynhyrchion cyn gynted â phosibl.Nid yw trawsnewid tri diwrnod bellach yn wasanaeth premiwm ond mae bellach yn arferol, ac mae hyd yn oed hwnnw’n cael ei ddirgelu’n gyflym gan alwadau am gyflenwi ar yr un diwrnod neu hyd yn oed am awr.Gall llawer o argraffwyr 1.6m neu lai sy'n cael eu bwydo gan rolio doddydd neu doddyddion eco argraffu gwaith o ansawdd uchel ar gyflymder uchel, ond dim ond rhan o'r broses yw pa mor gyflym y mae'r print yn dod allan o'r ddyfais.

Mae angen i graffeg sydd wedi'u hargraffu ag inciau toddyddion ac eco-doddydd gael eu nwyo cyn eu gosod, amser segur o fwy na chwe awr fel arfer, sy'n cymryd peth jyglo i'w gynnwys mewn gwasanaeth ar-alw sy'n dychwelyd yn gyflym.Mae cam nesaf y broses, sef torri a gosod allbwn y gofrestr ar y cyfrwng terfynol, hefyd yn cymryd amser a llafur.Efallai y bydd angen lamineiddio'r print hefyd.Ar y pwynt hwn, efallai y bydd cyflymder trawiadol eich argraffydd cyflym wedi'i fwydo â rholio â thoddyddion yn achosi problem: tagfa yn eich adran orffen a fydd yn atal cael y graffeg hynny i'r cwsmer.

O ystyried y ffactorau amser a llafur hyn ynghyd â chostau mwy amlwg y gwariant cychwynnol a nwyddau traul, mae prynu argraffydd gwely gwastad sy'n halltu UV yn dechrau edrych fel buddsoddiad y gellir ei gyfiawnhau.Mae darnau sydd wedi'u hargraffu ag inciau wedi'u halltu â UV yn sych-gyffwrdd ar unwaith cyn gynted ag y byddant yn dod allan o'r argraffydd, gan ddileu'r broses gasio hir cyn lamineiddio.Yn wir, efallai na fydd angen lamineiddio o gwbl, yn dibynnu ar y cais, diolch i orffeniad gwydn UV.Yna gellir torri'r print a'i gludo i gyflawni'r gwasanaeth premiwm undydd hwnnw - neu hyd yn oed awr -.

Galw arall gan gwsmeriaid a atebir gan argraffu UV-curadwy yw hyblygrwydd deunydd.Yn ogystal â swbstradau bwrdd arddangos safonol, gall argraffwyr UV gyda paent preimio argraffu ar bron unrhyw beth, gan gynnwys pren, gwydr a metel.Mae inciau UV gwyn a chlir yn hybu printiau lliw cryf ar swbstradau tywyll ac yn caniatáu creadigrwydd ar ffurf effeithiau 'diflannol yn y fan a'r lle'.Gyda'i gilydd, mae'r nodweddion hyn yn ychwanegu gwerth sylweddol.

Mae'r ER-UV2513 yn un argraffydd gwely fflat UV sy'n ticio'r blychau hyn.Yn gallu argraffu o ansawdd gwerthadwy tua 20 metr sgwâr yr awr, yn ddigon mawr i drin maint y bwrdd poblogaidd a gyda gallu preimio adeiledig i argraffu ar ystod o swbstradau safonol a mwy anarferol mewn lliwiau gwyn, sglein a chyfoethog, gall yr argraffydd hwn gwrdd disgwyliadau cwsmeriaid gwerthfawr hynny.Mewn hinsawdd o gyflenwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynnig prisiau is a danfoniad cyflymach, mae gwely gwastad y gellir ei wella â UV yn benderfyniad buddsoddi rhesymegol.

I gael rhagor o wybodaeth am gynhyrchion a gwasanaethau fformat eang ERICK, os gwelwch yn ddacliciwch yma.


Amser post: Medi-13-2022